23.4. 2023

Úvodní analýza

ystematická analýza funkce Vašeho pohybového aparátu, Vašich cílů, Vašich současných návyků a strategií, Vaší životosprávy; evaluace stresových hladin; analýza současných zdravotních problémů a jejich historie.  Nutný předpoklad vyhotovení individuálního plánu rozvoje (ať rehabilitace, rekondice či tréninku). Požadavek pro vstup do Akademie Vitality. Úvodní analýza slouží pro důkladné seznámení nás s Vámi – naším klientem. Předpokládáme, že na úvodní analýzu přijde...

15.10. 2021

Vedení podkladů, evidence a VITALITÁŘE

Každý člen AV má za úkol nosit VITALITÁŘ na každé setkání s VITALISTOU (individuální setkání, VTP, Seminář / Workshop, mKAV, SK, SPP), vyjma LSC, které jsou nad rámec programu AV. VITALITÁŘ slouží jako evidence a shromaždiště předaných podkladů, doporučení, návodů; jako evidence reálných dat z každodenního života, které jsou nesmírně důležité při dlouhodobé spolupráci a systematickém vývoji, a jako pomůcka pro tvorbu...

15.10. 2021

malá Konzultace v rámci Akademie Vitality (mKAV)

Malá konzultace slouží pro členy Akademie jako možnost doptat se na potřebné informace, podat zpětnou vazbu, vyžádat si podklady nebo radu v rámci priorit. Je to zkrátka 30 minut pro Vás, jakkoliv se je rozhodnete využít, pokud je potřebujete. Tyto konzultace jsou již hrazené v rámci Akademie, nic tedy nepřiplácíte, a je potřeba si je dopředu rezervovat u naší asistentky....

15.10. 2021

Skupinová pohybová praxe (SPP)

Týká se výhradně pohybu a cvičení a učíme se zde konkrétní formy cvičení, posilování, techniky uvolňování tkání, techniky práce s dechem, mobilizace atd. Učíme to, co klient potřebuje znát pro svou samostatnou praxi – vlastní trénink a cvičení.  Skupinové pohybové praxe jsou ze 70 % praktické, to znamená, že se nebudeme příliš bavit, ale budeme rovnou praktikovat. Samozřejmě určitá...

15.10. 2021

Skupinová konzultace (SK)

Tato forma setkání se podobá semináři, ale je uzavřená (tj. pouze pro vybrané lidi), téměř výhradně jsou pozváni pouze členové Akademie, a skupinové konzultace jsou vždy adresované konkrétním lidem s konkrétní potřebou coachingu nebo pro adresování konkrétního problému – jsou tedy vždy tematicky specifické. Zároveň je zde limit účastníků na 6 osob, abychom měli dostatek prostoru pro konverzaci...

15.10. 2021

Semináře / Workshopy (SEM / WS)

Zde máme prostor a čas jít do hloubky a důkladně rozebrat dané téma. Každý seminář nebo workshop má za cíl co nejvíce přiblížit a důkladně vysvětlit přístup ke klíčovému pilíři naší životosprávy. Je to vlastně takový první krok tímto směrem.  Naše semináře a workshopy jsou velmi dobře připravené, vždy s vizuální prezentací a skripty. Naše semináře a workshopy jsou určené k výkladu a rovnou k praktické aplikaci...

15.10. 2021

Individuální setkání (I)

Na individuálním setkání s coachem / terapeutem máte 90 minut jen pro sebe. Věnujeme se zde tomu, co Vás nyní nejvíce posune směrem Vaší rehabilitace a rekondice k vitalitě. Fyzioterapie, coaching, konzultace cvičení, cokoliv co je nejvíce potřeba.  V rámci tohoto setkání si Váš coach / terapeut vyžádá Váš Vitalitář, případně odevzdání dříve zadaného úkolu (byl-li nějaký zadán);...

15.10. 2021

Vedené tréninkové praxe (VTP)

Naše vedené tréninkové praxe fungují jako poměrně běžně známé tréninky pod vedením trenéra.  Nicméně, naše VTP mají za cíl prohlubovat pochopení a zlepšovat formu cvičení a budovat optimální přístup k a dynamiku tréninku.  Pro někoho to znamená naučit se zklidnit, nespěchat a dbát na precizní formu prováděných cviků; pro jiného to může být povzbuzení k lepšímu soustředění a plné přítomnosti u cvičení a pro některé jde...

15.10. 2021

Pravidla plánování termínů účasti a pravidla nahrazování termínů

Důvod esenciální potřeby důkladně plánovat: Aby člověk prošel rehabilitací, rekondicí, změnou životosprávy a tréninkem efektivně a co nejjednodušeji, je nutné, aby aktivity zmíněných procesů probíhaly velmi systematicky a pravidelně. Tuto potřebu udává naše fyziologie (a naše psychologie); jakékoliv množství vůle tento fakt nezmění.  Abychom byli schopni nabídnout klientům spolehlivě pravidelnou, systematickou péči, bylo nutné vytvořit přesný systém plánování,...

2.5. 2020

Skupinová konzultace: Energetická rovnováha

Rozebereme si princip Yin – Yang, řídící princip našeho fungování jako celku.Anabolismus / KatabolismusProbereme vliv Yinových a Yangových sil na naši fyziologii: PNS vs. SNS => HPA axisProbereme si, kde v našem životě / naší životosprávě dochází nejtypičtěji k dysbalancím a jaké to má následky.Probereme si, jak celostně pohlížet na svůj život, svou životosprávu energetiku a jak s tím vším prakticky pracovat.Své místo...