Vedení podkladů, evidence a VITALITÁŘE

Každý člen AV má za úkol nosit VITALITÁŘ na každé setkání s VITALISTOU (individuální setkání, VTP, Seminář / Workshop, mKAV, SK, SPP), vyjma LSC, které jsou nad rámec programu AV.

VITALITÁŘ slouží jako evidence a shromaždiště předaných podkladů, doporučení, návodů; jako evidence reálných dat z každodenního života, které jsou nesmírně důležité při dlouhodobé spolupráci a systematickém vývoji, a jako pomůcka pro tvorbu nových návyků a přístupů.

Každý člen AV má za úkol vést svůj VITALITÁŘ organizovaně a uspořádaně a zakládat si veškeré podklady, které v programu obdrží, do těchto desek.

Každý člen AV má za úkol zadané úkoly (v rámci programu) evidovat do VITALITÁŘE a tím vést evidenci svého snažení a postupu.

V rámci AV dostává klient různé typy samostatných úkolů. Tyto úkoly jsou vždy individuální a zadávají se podle cílené změny. VITALITÁŘ slouží jako jakýsi “workbook”, ve kterém klient své úkoly vypracovává a zakládá si je.

Komentáře