Naše VIZE

Naše vize se skládá ze dvou hlavních obrazů.

1) Vitalistická komunita

Ten velký obraz, který budeme budovat celý život, je o tvorbě komunity vitálních, vědomých, zodpovědných, vyspělých lidí, kteří sdílejí lásku k životu a vitalitě a chtějí je s námi šířit.

2) Projekty, služby,  infrastruktura, business a zázemí

Druhá část naší vize je více orientovaná na business, budování zázemí a zajištění co největší autonomie a nezávislosti na okolní společnosti a budování přirozeného prostředí k životu a napojení na přírodu.

Jedny z bolestných a zklamání přinášejících zkušeností, které jsme za život získali, byly ty, když jsme navázali vztah s jasným záměrem a očekáváním s někým, u koho jsme později zjistili, že nesdílí naše hodnoty, očekávání a že tak naše vlastní představy o tomto vztahu byly zcela mylné. 

Poučením pro nás bylo mnohem jasněji komunikovat kdo jsme, jaké jsou naše hodnoty, co tvoříme, co hledáme, kam jdeme a jaký chceme mít život. Proto vzniká tato prezentace naší vize, aby se ti správní lidé, kteří sdílejí naše hodnoty a kteří chtějí spolu-realizovat naši vizi, k nám mohli připojit a abychom měli všichni od začátku jasná očekávání a věděli s kým jsme se spojili, co sdílíme a na jakých hodnotách vše stavíme.

1) Vitalistická komunita

Termín komunita může mít více významů a může pro někoho znamenat jednoduše skupinu lidí na jednom místě nebo skupinu lidí se stejným zájmem. 

Pro nás však význam slova “komunita” znamená spíše “kmen lidí se sdílenými hodnotami, společnou vizí a misí, kteří chtějí společně tvořit prostředí, ve kterém chtějí dlouhodobě žít, růst, prosperovat a vzájemně se podporovat”. 

Naší velkou vizí je vytvořit komunitu hodnotově orientovaných lidí, pro které je zdravý životní styl, vitalita, osobní (osobnostní) růst, plná zodpovědnost za život, svoboda a neomezená seberealizace přirozeností a prioritou.

Věříme, že dnešní svět zoufale potřebuje dobrou filozofii pro život a že máme obrovský potenciál tvořit krásný svět a život pro všechny v něm. Vidíme však opakovaně, že mnoho lidí v dnešním moderním světě zcela postrádá jasno v tom kdo jsou, co chtějí, jaké jsou jejich hodnoty, jak žít vitálně a jak realizovat své sny a přání. 

Setkáváme se s tímto zmatením při naší terapeutické a coachovací praxi. Naší prací je pomoci lidem k holistickému zdraví, celostně nastavené vitální životosprávě a odblokování jejich potenciálu pro plnou seberealizaci.

Narážíme nejen na zmatení jednotlivých klientů, se kterými pracujeme - naprostá většina lidí nebyla nikdy vedena k tomu si ujasnit základní otázky života:
Kdo jsem? Co chci? Co tvořím? Jak chci žít? Jaký má být můj odkaz? - ale současně se potýkáme s často velmi nepříznivým prostředím, ve kterém naši klienti žijí. 

Kritika, obviňování, přílišná skepse, sebe-omezující přesvědčení, chování motivované strachem, traumata a další blokády jsou často přítomna v prostředí rodin, přátel, spolupracovníků či jiných komunit, ke kterým naši klienti patří. 

Věříme, že lidskou přirozeností je naslouchat svému vnitřnímu vedení, s chutí spolupracovat s ostatními a pomáhat si, sdílet nápady a učit se kolektivně, ochotně usilovat o růst a posun a užívat si život plnými doušky. Věříme, že zdraví je přirozené a normální. Věříme, že realizovat svůj unikátní přínos je zcela normální. Věříme, že mít krásný život je normální.

Ovšem v negativním prostředí je velmi těžké udržet si radostný, uvolněný přístup k životu, se kterým se přání a cíle realizují snadno. 

Součástí naší praxe se velmi brzy stalo začít lidi učit jak si nastavit hranici; jak si nebrat věci osobně; jak rozpoznat, že zranění lidé budou s velkou pravděpodobností zraňovat ostatní, protože to lépe neumí; jak začít naslouchat svému vnitřnímu vedení, uzdravit víru v sebe sama a posílit své sebevědomí; jak uzdravit vztah sama k sobě a dát tak základ pro tvoření šťastných vztahů s ostatními; jak se vymanit z podvědomých vzorců jednání, které neslouží ke tvoření svého života podle vlastních přání a autentických potřeb; že existují mezigeneračně předávaná traumata a negativní vzorce myšlení a jednání; a tak dále.
Opakovaně jsme se ujistili v tom, že každý člověk může vyléčit svá zranění, uvolnit bloky a začít realizovat svá nejvyšší uvědomění, ale že je mnohem, mnohem jednodušší dělat tak v prostředí, které nás k tomu podporuje, než v prostředí, které se nás snaží držet na nižší vibraci; které nás táhne zpátky dolů. 

Proto je pro nás tvorba komunity tak důležitá. Chceme vybudovat komunitu lidí, kteří se podporují, povzbuzují se k růstu a autentickému projevu a jsou ochotni se i konfrontovat, pokud někdo zapře své hodnoty a jedná v rozporu s nimi (například kvůli strachu nebo nedostatku sebedůvěry).

Budujeme komunitu, ve které jsou hodnoty a ideály směrodatné. 

2) Projekty, služby,  infrastruktura, business a zázemí

Druhá část naší vize je více orientovaná na business, budování zázemí a zajištění co největší autonomie a nezávislosti na okolní společnosti a budování přirozeného prostředí k životu a napojení na přírodu.

1. Coachovací praxe holistického přístupu k životu a životosprávě spojená s rehabilitačně-rekondiční praxí:
zázemí v Liberci:

- vlastní prostory (“studia” / provozovny) s dostatečnou kapacitou pro: 
          - terapie
          - vedené tréninky
          - cvičební lekce
          - konzultace
          - semináře a workshopy
          - kancelářské prostory
          - e-shop - prodej podpůrných produktů
          - studijní zázemí
          - fungující Akademie Vitality
- elitní profesionální tým: terapeuti, coachové, lektoři + back-office tým

2. On-line prezence pro šíření informací o přirozeném, holistickém, vitálním způsobu života:
inspirace:
- vzdělání
- odkazy na potřebné zdroje
- možnost kontaktu a komunikace
- odkazy na leadera v oblasti holistického zdraví z celého světa - vědci, výzkumníci, lékaři, učitelé, terapeuti, coachové apod.
- účast na on-line seminářích, workshopech, lekcích cvičení
- web, sociální sítě, vlastní podcast či video-kanál
          - bez cenzury, autenticky, z praxe, s uváděním zdrojů

3. E-shop / Obchod:
- distribuce produktů pro podporu optimální životosprávy nejvyšší organické kvality
- suplementace výživy
- domácí potřeby a pomůcky v životosprávě (filtry na vodu, skleněné láhve na vodu, vitalistická kuchařka, apod.)
- přírodní lékárna (produkty pro detoxikaci, podporu imunity, apod.)
- cvičební pomůcky
- zprostředkování nákupu a logistiky potravin optimální organické kvality od ověřených lokálních farmářů a podpora     malých organických farmářů

4. Organická restaurace / jídelna s přidruženou bio-dynamickou farmou:
- blízká spolupráce s organickými, bio-dynamickými a regenerativními farmáři
- zdroje pouze té 100 % nejvyšší organické kvality
- nabídka pravidelného stravování nejvyšší kvality pro lidi, kteří nemají kapacitu si vařit sami ctící:
  individuální metabolický typ (makronutriční poměr, poměr živočišné : rostlinné stravy); individuální intolerance (lepek,     laktóza, kasein, apod.); absenci toxických potravin (rafinovaný cukr, homogenizované kravské mléko “konvenčního”   zemědělství, kuchyňská sůl (99,5% NaCl) atd.)
- nabídka pro zájemce o ochutnání a příležitostné stravování (restaurace)
- nabídka dezertů a pochutin splňující kritéria vitálního stravování
- tým provozu restaurace

5. Vlastní organická půda (vlastní bio-dynamická farma):
- zázemí s co nejlepší kvalitou vody, ovzduší, s co nejnižším elektromagnetickým znečištěním, atd.
- hospodaření podle standardů a přístupu bio-dynamického famraření, certifikace Demeter Association
- tým farmářů řídící se dle hodnot nejvyššího standardu farmaření
- zázemí - vzdělávací akce, rekreace, rehabilitace
- vlastní produkce do restaurace
- retreaty
- stavby na principech přírodního stavitelství

6. Stavebně-zemědělská půda pro Vitalisty
- pro blízké spolupracující osoby, které budou chtít sdílet společné bydlení a spoluvytvářet “vitalistickou vesničku” a žít   přirozeným způsobem života (s harmonickým využitím moderních technologií)
- přírodní stavitelství + synergické využití moderních technologií zejména pro energetickou nezávislost
- 100 % organická půda a vlastní farmaření
- eliminace zdrojů toxicity moderní doby

7. Šití na míru z organických materiálů
- spolupráce s šikovnými, vzručnými na detail orientovanými švadlenami (Šití dámských, pánských i dětských oděvů; lůžkoviny; polštářky a futony, apod.)
- spolupráce se švecem (Šití pánských, dámských i dětských bosobotek na míru; šití dámských tanečních lodiček a společenských lodiček na míru)
- spolupráce se zprostředkovatelem/kou vyřizující zakázky a komunikujícím s dodavateli

Klíčové spolupráce s odborníky v oblastech:

 • Bio-dynamické / regenerativní zemědělství, farmaření
 • Přírodní stavitelství
 • Sebeobrana a bojová umění
 • Pohybový rozvoj pro sport, atletiku a gymnastiku
 • Přírodní (Organické) oblečení a oděvy
 • Celostní vzdělávání pro děti i dospělé (Mimo běžný státní systém) - Tanec, zpěv, dramatika a umění, vzdělání k sexualitě, sexu, mužsko-ženskému principu, vzdělání k dějinám, historii a jejich lekcí lidstvu
 • Obecné vzdělání ZŠ - (Inspirace: např.: Valfdorský systém)
 • Řemeslné obory ctící zpracování přírodních zdrojů netoxickou cestou
 • IT technologie, komunikační technologie a automatizace, propojování a tvorba systémů
 • Holistická péče o krásu a hygienu přírodními způsoby
 • Osobní / Osobnostní rozvoj