Skupinová konzultace (SK)

Tato forma setkání se podobá semináři, ale je uzavřená (tj. pouze pro vybrané lidi), téměř výhradně jsou pozváni pouze členové Akademie, a skupinové konzultace jsou vždy adresované konkrétním lidem s konkrétní potřebou coachingu nebo pro adresování konkrétního problému – jsou tedy vždy tematicky specifické.

Zároveň je zde limit účastníků na 6 osob, abychom měli dostatek prostoru pro konverzaci se všemi účastníky. 

Témat skupinové konzultace je mnoho a jsou vždy zaměřená na řešení konkrétního problému, ať v oblasti cvičení a pohybu, stravy a výživy, vnitřní práce a mentálního přístupu nebo relaxace a odpočinku.

Skupinové konzultace jsou o teoretickém pochopení, předání praktických návodů a o hledání řešení a nabídnutí nového úhlu pohledu / přístupu.

Trvání: 1,5 hodiny.

Limit účastníků: Dle potřeby (Přibližně do deseti účastníků)

Komentáře