Skupinová konzultace: Energetická rovnováha

Rozebereme si princip Yin – Yang, řídící princip našeho fungování jako celku.
Anabolismus / Katabolismus
Probereme vliv Yinových a Yangových sil na naši fyziologii: PNS vs. SNS => HPA axis
Probereme si, kde v našem životě / naší životosprávě dochází nejtypičtěji k dysbalancím a jaké to má následky.
Probereme si, jak celostně pohlížet na svůj život, svou životosprávu energetiku a jak s tím vším prakticky pracovat.Své místo si rezervujte na našem rezervačním systému
nebo na tel. č.: 734 385 967 či na e-mailu: koordinator@vitalista.cz
Skupinová konzultace „Energetická rovnováha“ se koná v rámci našeho členského programu Akademie VITALITY
To znamená, že konzultace je určena především pro klienty, kteří s námi chtějí celostně pracovat a nastoupili do našeho celostního programu.
Ovšem dokud nám stačí kapacity, je na konzultaci vítán každý, kdo má zájem se o daném tématu něco dozvědět.

Komentáře