Naším posláním je pomáhat lidem od bolestí a obtíží k plnému zdraví, neinvazivně a celostně.


Zvýšení hygienických opatření a podpoření imunitního systému v našem studiu!

Vzhledem k vyvíjejícím se okolnostem a nařízení vlády jsme došli k následujícímu rozhodnutí:

Chceme podpořit snahu o zamezení šíření viru a proto pozastavujeme LSC a všechna naše skupinová setkání na dobu nezbytně nutnou, o jejímž trvání Vás budeme informovat, na základě změn vládních nařízení.

Jsme tu ale stále pro Vás a zavedli jsme náš provoz v online podobě. Neváhejte nám tedy psát nebo volat na

- tel. číslo: +420 734 385 967

- email: koordinator@vitalista.cz nebo asistentka@vitalista.cz

V naléhavých případech tu jsme stále pro Vás i po terapeutické stránce. Chceme zde být maximální možnou oporou pro naše klienty. To, že venku řádí viróza neznamená, že by člověk měl trpět zablokovanými zády, pokud se mu tak stane.

Se svou životosprávou se onemocnění nebojíme, ale plně respektujeme, že i my musíme udělat vše pro to, aby se onemocnění nešířilo a chránit tak ty, kteří by mohli být ve vyšším stupni ohrožení.

Moc děkujeme za pochopení. Jsme tu pro Vás!

Naše nadcházející akce:

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Co přinášíme:

 • Pomáháme od akutních bolestí pohybového aparátů.
 • Učíme obnovovat a zlepšovat pohybové schopnosti pomocí cvičení.
 • Vedeme k osvojení zdravé, funkční životosprávy.
 • Rovnáme postavení těla a hladinu každodenní energie.

Skutečně poctivá, zdravá životospráva je postavena na dobrém ovladnutí těchto 4 základních pilířů:

A takto nastavená životospráva je základem dlouhodobého budování VITALITY.

Být VITÁLNÍ mimo jiné znamená:

 • Žádné chronické (dlouhodobobě se vyskytující) bolesti. Život bez migrén, bez bolestí zad
 • Plný rozsah pohybu ve všech kloubech; schopnost dřepět, viset, zvedat břemena, tančit a věnovat se svému oblíbenému sportu.
 • Mít jasnou strukturu svého jídelníčku, který splňuje individuální nutriční potřeby mého organismu a který mi při důsledném dodržování každý den dodává pocit síly a lehkosti.
 • Mít dostatek energie čelit životním výzvám a vyvíjet se.
 • Nebýt obětí častých akutních onemocnění.
 • Znát své tělo, umět mu naslouchat, znát své silné i slabé stránky a vědomě s nimi pracovat.
 • Cítit se ve svém těle atraktivní, mít energii navíc a zažívat přirozenou touhu k činnosti a pohybu.
0
Uskutečněných terapií
0
Uskutečněných lekcí cvičení
0
Vstupů na lekcích

PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

 

Workshopy a Semináře

Akutní terapie

Skupinová konzultace (SK) a pohybová praxe (SPP)

Úvodní Analýza

Pobyty