Staňte se VITALISTOU!

Akademie je cesta dlouhodobého rozvoje sebe sama, skrze rozvoj vlastní VITALITY. Pod odborným vedením, v okruhu nadšených lidí, s programem ušitým na míru.

Dlouhodobá systematická práce

Nezbavujeme se akutní bolesti. Tvoříme VITÁLNÍ návyky.

Program rozvoje VITALITY na míru

Každý má jiný výchozí bod a tedy i jinou cestu.

Členství ve skupině Vitalistů

Vývoj lidí kolem vás umocní Váš prožitek i výsledky.

Odborné vedení

Na cestě nejste sami. Jdeme všichni spolu. A my vás vedeme krok po kroku.

Celostní přístup

Vedeme Vás k rovnováze a plnosti ve všech klíčových oblastech ŽIVOTA.

5 ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ, na kterých stojí Akademie VITALITY a PROČ do ní vstoupit

Akademie vznikla z vlastní potřeby dlouhodobě rozvíjet svou VITALITU. Po cestě jsme přišli na to, že dlouhodobý rozvoj VITALITY má lepší účinky než akutní zásah při bolestech. Díky akademii chceme tedy i vám pomoci k vybudování nových VITÁLNÍCH návyků.

Před vstupem do Akademie VITALITY

Stát se VITALISTOU, tedy člověkem, který dlouhodobě rozvíjí svou VITALITU, je úžasný krok a rozhodnutí a podpoříme Vás jak nejlépe umíme.

ÚVODNÍ ANALÝZA
Jen vy a terapeut
 • PŘÍNOS PRO VÁS
  Uvědomění Vašeho aktuálního fyzického a zdravotního stavu a základní nasměrování jak řešit své problémy a zlepšit svou kondici a VITALITU.
 • CO MŮŽU ČEKAT?
  Vyplníte nám dotazníky, necháte se ohledat a dostanete Individuální plán a doporučení pro klienta - Vaše vstupní brána do AkademieVITALITY

Abychom společně dosáhli kýžených trvalých výsledků, musíme nejprve zjistit kde jsme TEĎ a stanovit si CÍLE, kam se chceme v rámci společné práce dostat.

 

Vstup do Akademie VITALITY

Vstup do Akademie je možný až po Úvodní Analýze. Po ní budete mít jasno, co a jak dál, díky vlastnímu programu rozvoje VITALITY.

 • START DLOUHODOBÉHO SPOJENECTVÍ
  Pro nás je spolupráce v rámci Akademie dlouhodobý vztah. Proto chceme, abyste si vše dobře promysleli a jen s pevným rozhodnutím do ní vstoupili.
 • INSPIRACE
  Dostanete od nás detailní nabídku, podklady z Úvodní Analýzy, program rozvoje VITALITY a mnoho tipů, rad, návodů a alternativ, jak rozvíjet svou VITALITU a na tom budeme v Akademii stavět.
ROZHODNUTÍ O VSTUPU
To je jen na vás

JSEM VITALISTA, člen Akademie VITALITY

 V Akademii předáváme - nástroje, znalosti, dovednosti a inspirujeme a vedeme lidi k tomu, aby byli samostatní a nebyli závislí na pomoci od někoho zvenku (terapeut, doktor, ...).

Jak konkrétně Akademie probíhá a skrze co se VITALISTI rozvíjí? Skrze vlastní program rozvoje VITALITY, který obsahuje TERAPIE, SKUPINOVÉ KONZULTACE (SK), SKUPINOVÉ POHYBOVÉ PRAXE (SPP) a VEDENÉ TRÉNINKOVÉ PRAXE (VTP)

TERAPIE
Jen vy a terapeut
 • PŘÍNOS PRO VÁS
  Odblokování tělesných bloků a limitací omezujících plné proudění VITALITY jako příprava k dalším aktivitám.
 • PŘÍNOS PRO VÁS
  Porozumění vlastnímu tělu a VITALITĚ skrze výuku pro menší skupinu lidí zaměřenou na specifické téma, relevantní pro dané účastníky.
SKUPINOVÁ KONZULTACE (SK)
Vy, lektor a max 5 dalších
SKUPINOVÁ POHYBOVÁ PRAXE (SPP)
Vy, trenér a max 3 další
 • PŘÍNOS PRO VÁS
  Budování nových VITÁLNÍCH pohybových návyků, především díky posilování, protahování a uvolňování.
 • PŘÍNOS PRO VÁS
  Zažívání a trénování správných pohybových návyků pod dohledem a vedením našeho trenéra, abyste Vy i my měli jistotu, že nové pohybové návyky máte správně naučené, že Vám svědčí a rozvíjí dále funkčnost a zdraví Vašeho těla.
VEDENÁ TRÉNINKOVÁ PRAXE (VTP)
Vy, trenér a max 4 další

Chceme aby si VITALISTI dokázali pomoci sami a především, aby si tvořili VITÁLNÍ život, postavený na VITÁLNÍCH návycích a konceptech. Kromě toho se VITALISTI potkávají, podporují, inspirují, sdílí a k tomu všemu jim vytváříme prostor - v malých skupinkách i všichni VITALISTI najednou.

Jaké další výhody Akademie VITALITY přináší?

Kromě programu rozvoje VITALITY obsahující TERAPIE, SKUPINOVÉ KONZULTACE A SKUPINOVÉ POHYBOVÉ PRAXE nabízíme spoustu dalších výhod.

 • MENTORING
  Spousta prostoru pro Vaše dotazy v průběhu celého měsíce - osobně i online formou (po každé LSC 30 minut, 1x měsíčně videokonference, 1x měsíčně setkání všech VITALISTŮ a na sociálních sítích)
 • PŘÍSTUP DO UZAVŘENÉ FACEBOOKOVÉ SKUPINY
  Prostor k dalším dotazům + inspirace a podpora ostatních VITALISTŮ.
 • KAŽDOMĚSÍČNÍ SETKÁNÍ VŠECH VITALISTŮ
  Prostor pro sebereflexi, otevřenou diskuzi na nejdůležitější témata, mentoring, sdílení, nejžhavější novinky z oblasti VITALITY a prima strávený čas se stejně laděnými lidmi.
  (1x 3-4 hodiny osobní skupinové setkání; 1x 30 minut videokonference)
 • VOLNÉ VSTUPY NA LSC + 30 minut po každé lekci na Vaše dotazy v uzavřené skupině
  Při zakoupení permanentky na lekce skupinového cvičení (LSC).
 • VŽDY BUDETE VĚDĚT O VŠEM JAKO PRVNÍ
  Připravujeme workshopy, semináře, další služby a produkty a o tom všem budete vědět jako první a můžete z toho mít jako první užitek.
 • VIP místa v rozvrhu
  VITALISTI mají přednost při objednávání termínů služeb.
 • SLEVA na produkty
  Každý člen Akademie si může koupit kterýkoliv z našich produktů ne za původní cenu, ale za cenu dostupnou pouze Členům Akademie.
 • A další připravujeme...

Postup v Akademii VITALITY

Každý klient vyžaduje jedinečný a individuální přístup a každý klient příchází se svou jedinečnou potřebou nebo obtíží. Všishni klienti se ale potřebují dozvědět ty největší základy a proto pro každého nově příchozího člena Akademie je následující postup:

 • Každý nový klient se zúčastní Workshopů "Střed Těla" a "Základy Kompenzačního cvičení"
  První 2 měsíce Akademie jsou věnovány pochopením všeobecných základů. Abychom se mohli naplno věnovat Vašim individuálním potřebám a podle toho Vám stanovovat správné Skupinové konzultace a Skupinové pohybové praxe, potřebujeme nejdříve, abyste měli základní povědomí o tom, jak Vaše tělo funguje a jak s ním pracovat.
 • Setkání se na malé Konzultaci za účelem probrání a rekapitulace nově nabitých poznatků z Workshopů
  Po každém Workshopu čeká každého nového klienta 30 minut dlouhé setkání s naším terapeutem a dalšími účastníky Workshopu. Na tomto setkání máte možost se zeptat na jakékoliv otázky týkající se Workshopu, pokud si potřebujete něco doujasnit nebo probrat. My tím získáváme důvěru, že poznatky z Workshopů byly námi dobře předané a Vámi dobře přijaté.
 • Docházení na Individuální setkání s naším terapeutem
  Během prvních dvou měsíců se mimo Workshopů a malých Konzultací účastníte i Individuálních setkání. Na těchto setkáních se náš terapeut věnuje Vašim individuálním potřebám, ať už jde o terapeutické odblokovávání stažených svalů, tréninkové vedení a pomoc při cvičení nebo Konzultování některé z oblasti Vaší životosprávy.

Po absolvování prvních 2 měsíců

Poté, co absolvujete první 2 měsíce v Akademii, se Váš postup v Akademii ubírá už jen Vašimi individuálními potřebami a podle nich jsou uzpůsobené všechna setkání, které od té chvíle absolvujete.

Vše je od této chvíle už jen na Vás

Jakmile máte za sebou základy potřebné pro každého klienta, přichází na řadu jen Vaše potřeby a s tím je i spojené nasazení, které si vyberete. Pro první dva měsíce doporučujeme, aby každý klient začínal v nasazení "V Tempu".

Jakmile Workshopy absolvujete, je jen na Vás, jak velkou intenzitu si vyberete a kolik úsilí a času svému rozvoji Vitality chcete věnovat.

Úroveň nasazení "Klídek"
2 222 Kč
Měsíčně
Varianta vhodná pro VITALISTY, kteří na sobě chtějí stále pracovat, ale mají omezenější cenové a časové možnosti.


4 setkání měsíčně dle programu rozvoje VITALITY (1 individuální setkání + 2 vedené tréninky + 1 skupinové setkání)
Účast na setkání všech VITALISTŮ
30 minut pro dotazy po každé LSC
Členství v uzavřené online komunitě
1 bonusový vstup při zakoupení permanentky LSC
Sleva na produkty (shop-VITALISTA.cz) dle ceníku.
Sleva 10 % na Semináře a Workshopy
Úroveň nasazení "Naplno"
4 949 Kč
Měsíčně
VITALISTI vkládající do VITALITY všechno - tělo, mysl, srdce i duši.
8 setkání měsíčně dle programu rozvoje VITALITY (2-3 individuální setkání + 4 vedené tréninky + 1-2 skupinová setkání)
Účast na setkání všech VITALISTŮ
30 minut pro dotazy po každé LSC
Členství v uzavřené online komunitě
3 bonusové vstupy při zakoupení permanentky LSC
Sleva na produkty (shop-VITALISTA.cz) dle ceníku.
Sleva 10 % na Semináře a Workshopy

Jaké termíny si můžu vybrat?

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je Akademie i pro mě, když pravidelně cvičím / sportuji?

Tím spíše! Při cvičení a sportu tělo často využíváte nevyváženě, a proto je potřeba se vrátit k základům a vybudovat klíčové funkční struktury v těle, tak abyste měli jistotu, že cvičíte a sportujete zdravě a tím přispíváte své VITALITĚ. Sportem vždy zásadně ku zdraví!

Je Akademie i pro mě, když pravidelně NEcvičím ani NEsportuji?

Tím spíše! Pokud svému tělu pravidelně nedáváte svou pozornost, přestane sloužit. V těle vzniknou omezení, které vám postupem času zkomplikují i běžné pohyby - sed, zvednutí se, zvednutí břemene, přitáhnutí atd. Právě tyto základní potřeby a mnoho jiného řešíme.

Můžu chodit pouze na terapie?

ANO i NE. NE, protože chceme primárně dlouhodobě rozvíjet VITALITU a ne akutně ulevovat od bolesti. NE, protože chceme lidem pomáhat rozvíjet dovednosti, aby si sami vytvářeli VITÁLNÍ život, zatímco na terapii je klient čistě pasivní a přijímá, nerozvíjí dovednosti a návyky. ANO, protože chápeme, že se občas prostě něco stane a je potřeba to akutně řešit. Většinu kapacit dedikujeme Akademii, ale i tak máme pár akutních termínů v měsíci, pro náhlé případy.

Co když mám konkrétní zdravotní problém, který mě limituje?

Každý člověk před vstupem do Akademie prochází tzv. Úvodní analýzou VITALITY na které terapeut zohlední celkovou anamnézu, aktuální stav klienta a jeho cíle. Společně nastaví nejlepší strategii, která zohledňuje případnou kontraindikaci. Vše je posouzeno individuálně.