Seminář ‚Nauka o čtyřech energiích: Typologie osobnosti aneb Unikátní jádro člověka‘

Jde o celodenní seminář velmi klíčového učení v rámci osobního a osobnostního rozvoje.

 • Máte problém se vztahy na pracovišti?
 • Cítíte se nepochopeni v osobním životě, mezi ostatními, ve vztahu s partnerem/ partnerkou nebo nerozumíte sami sobě?
 • Máte pocit, že někteří lidé kolem Vás mluví jiným jazykem?
 • Myslíte si, že Vaše ratolest je, jak se říká z jiného těsta a vy si nevíte rady, proč tomu tak je?
 • Raději sníte a máte problém se rozhodovat nebo Vaší cestu vidíte jasně a dosahujete daných výsledků?

Každý jsme jiný, každý jsme individuální.

Stejně jako existují 4 základní elementy lidstvu známé jako: oheň, voda země a vzduch – Stejně tak existují 4 základní povahové profily všech lidi, které definoval již řecký lékař Hippokrates.

Rozkryjeme tajemství jednotlivých povah jednoduchou, prakticky dobře používatelnou formou tak, abyste dokázali lépe porozumět své přirozenosti a přirozenosti lidí kolem sebe; měli možnost tak lépe pochopit motivy jednání druhých a chápali jak lépe komunikovat a více si cenili výjimečných kvalit svých i ostatních.

Díky porozumění této základní dynamice budete mít mnohem jasnější očekávání od ostatních, jakmile si zvědomíte jejich dominantní charakterový profil.

Toto učení má moc zvýšit sebevědomí a sebe-uvědomění každého posluchače stejně jako jeho kapacitu respektovat a ctít všechny ostatní povahové profily.

Ostatní se Vám již nikdy nemusí jevit jako hrozba nebo překážka ve Vašem osobním i pracovním životě.

Porozuměním těmto hlubokým principům lépe porozumíte přirozenosti světa.

Co je obsahem semináře:

 • Toto učení představuje povahové profily (typy osobnosti). Znalosti zde nabité nám pomohou rozklíčovat svou přirozenost, naše silné i slabé stránky. 
 • Jedná se o nauku z oblasti hluboké psychologie, půjdeme do jádra lidské přirozenosti a zjistíme, proč každý z nás má určitý temperament, nutkání a vrozené vlastnosti. 
 • Odhalíme přirozenost jednotlivých povahových typů, jejich výhody i nevýhody (slabé a silné stránky, světlé i stinné stránky) a rozebereme jak s nimi efektivně pracovat. 
 • Aplikace těchto znalostí je široká: 
  • sebepoznání a sebedůvěra; 
  • efektivní komunikace s partnerem, efektivní komunikace v rodině i na pracovišti; 
  • porozumění potřebám svých blízkých; 
  • porozumění odlišným typům povah od té vlastní; 
  • schopnost holistického pohledu na plánování svého pracovního týdne a na plánování chodu svého roku; 
  • schopnost rozpoznat energetickou nerovnováhu ve svém životě, která má přímý vliv na naše psychické i fyziologické zdraví.
 • Aplikace těchto znalostí je podle našeho názoru zcela klíčová pro kohokoliv pracujícího s lidmi, pro obchodníky a manažery.
 • Seminář bude plný universálních zákonů a principů, dle kterých se děje a odehrává takřka vše kolem nás na každodenní bázi. Poukazujeme na přirozené principy a moudrost předků, které dnes bývají zapomenuty.
 • Zjistíte, že toto učení se projevuje při výběru partnera, přátel, povolání, a dokonce i při výběru domácího mazlíčka nebo dovolené. 
 • Poskytne vhled, proč často ukázněnou a spořádanou dívku přitahuje nespoutaný rebel a proč často navazují lékaři romantické vztahy se sestřičkami, manažeři se sekretářkami a proč jejich partnerství může přinést obrovský osobní růst. 
 • Řekneme si, jaké procento zastupují jednotlivé povahové profily napříč společností a k čemu je dobré to využít. 
 • Naším cílem skrze tento seminář je pomoci každému k plné seberealizaci svého autentického já, k úspěchu v životě a skutečně vitální kondici – těla, mysli i vztahů!
 • K semináři máme důkladně zpracovanou prezentaci i s video podklady, abychom si mohli ukázat typické povahy v praxi, a aby náš seminář byl živý a pestrý.

Kristie říká:

,,Nám, mně a Davidovi, toto učení zcela změnilo život, a to na všech úrovních v našem životě.’’

,,Významně nám toto učení pomohlo ve vzájemném porozumění si – porozumění o tom, na co každý z nás klade důraz, svoji pozornost, jakým způsobem uvažuje a co má pro každého z nás, jak velkou důležitost. To platí jak pro osobní, tak pro pracovní život.’’

,,Významně nám také toto učení pomohlo porozumět projevům, nejen na sobě samých, ale i projevům druhého a lidem kolem nás.’’

,,Učení nám umožnilo mnohem jasněji a vědoměji komunikovat mezi sebou, v týmu a s lidmi obecně.’’

,,Pomohlo nám porozumět potřebám každého z nás a pomohlo nám přijmout a pochopit určité rozdílnosti, díky čemuž jsme si například mohli nastavit takový harmonogram našeho života, který nás oba uspokojí právě s ohledem na některé odlišné potřeby, a to nám umožnilo spojit věci ve společné harmonické fungování aniž by kdokoliv z nás zapřel sám sebe.’’

,,Mně osobně učení o čtyřech energiích / čtyřech elementech nebo typologii osobnosti, jakkoliv toto učení chceme nazvat, nepřineslo pouze pozitivní a významné změny na úrovni vztahu, jak zmiňuji v odstavcích výše, ale obecně mi učení přineslo pozitivní změny snad do všech oblastí mého života. Opravdu nevím o oblasti, do které by principy tohoto učení nezasahovaly.’’

,,Upřímně si již vůbec nedokážu představit, bez poznání tohoto učení, například fungovat v rámci mojí práce na pozici manažerky VITALISTY, která z velké části obsahuje komunikaci s lidmi. Téměř každý den komunikuji s klienty, dodavateli, úředníky, týmem, vyřizuji nejrůznější typy dotazů, poptávek a organizačních věcí napříč různými oblastmi spojenými s vedením chodu naší praxe.

Díky tomuto učení, dokážu odhadnout, jak rychle nebo pomalu mám s člověkem komunikovat, zda potřebuje více sdílení, příběhu, péče nebo dat, jasného výstupu a žádná slova, která by v rámci rozhovoru byla navíc. Naučila jsem se podle jakého přístupu udělám na klienta, dodavatele nebo pracovníka úřadu nejlepší dojem, jak získám největší šanci na úspěch, jak získám jeho pozornost a jak mluvit stejným jazykem, abychom si vzájemně rozuměli.

Opravdu si bez tohoto učení nedokáži představit efektivně fungovat – nejvíce právě na poli komunikace, budování vztahů a porozumění si s lidmi.’’

,,Například bych se ještě ráda vyjádřila ke komunikaci a porozumění si s ostatními lidmi s ohledem na má slova v odstavci výše..

Nedokáži si totiž už vůbec představit, že bych měla jít vyjednávat zakázky, komunikovat s úřady, klienty a svým týmem, bez tohoto učení. Věřím, že mnozí z Vás jste někdy za svůj život prožili v rámci komunikace s lidmi situaci, kdy jste si například řekli: ,,Ta ženská za přepážkou to chce všechno ideálně na milimetr přesně s odborným textem na deset stran a možná pro ni vypracovat dokument v tabulkách, by byl ten nejlepší výstup, aby mi dala na papíry razítko, které potřebuji – No co s tím mám dělat, neustále mi vrací dokumenty k opravě, vůbec mě neposlouchá, nenechá se přesvědčit a vůbec nerozumí mojí situaci. Tváří se jako kyselý citron a nemá žádné emoce a pochopení. Co tedy čeká, že udělám?’’ 😀

S takovou reakcí jsem se často setkávala v okruhu přátel, rodiny, známích.. a možná i já sama jsem takové myšlenky v určité fázi svého života měla.

Výsledkem mého pozorování bylo, že člověk odcházel nespokojený a zklamaný, měl pocit selhání a nebo měl pocit, že jsou všichni všude takoví a makoví, soudil a kritizoval lidi a instituce, což v žádném případě v jeho světě nevytvářelo úspěch, dosažení ideálního výsledku, radost ani láskyplný svět.’’

,,Pokud ale pochopíte, že každý člověk reaguje na jiné podněty, jiná vyjádření, jiné postoje a jiné věci ho při jeho práci naplňují a na jiných věcech si zakládá, získáte dovednost a pochopení.

Pochopíte, že výsledek rozhovoru můžete významně ovlivnit k prospěchu a vítězství pro všechny zúčastněné osoby. Pochopíte, že si nepotřebujete brát některé reakce osobně, pochopíte, že výstup pro různé lidi připravíte specifickými způsoby a poznáte že s některými lidmi si lépe porozumíte, když jim odvyprávíte svůj příběh a s některými si porozumíte, když ukážete datumy a fakta a přejdete rovnou k věci. Pochopíte, že ‘ten člověk’ není někdo kdo nemá cit nebo nechápe důležitost a urgenci věcí nebo že je zcela neschopný ve své práci – každý člověk, každá bytost je totiž motivována něčím jiným, a tak s největší pravděpodobností zažijete, jak si i z někoho, s kým byste si ‘přece nerozuměli’ nakonec vytvoříte dobrého spojence, obchodního partnera anebo pro Vás šéf už nebude stresor v zaměstnání.’’

,,Komunikace tak pracuje pro oboustrannou spokojenost!’’

,,Situací, na kterých bych mohla ukázat přínos tohoto učení mám nespočet a nepohybují se jen na úrovni komunikace a vztahů.’’

Komentáře