Co je Úvodní analýza VITALITY?

Pro ty z vás, kteří se chcete dozvědět více o našich jednotlivých službách je přesně tento článek. Úvodní analýza VITALITY je takovým výchozím bodem v celostním rozvoji VITALITY. O všech našich službách si můžete přečíst na stránkách v sekci Služby nebo zde na blogu v kategorii Naše služby.

Co si pod Úvodní analýzou VITALITY můžu představit?

 • Jedná se o vstupní vyšetření – detailně vyšetříme Váš tělesný stavu (klouby, kosti, svaly), rozsahy pohybů, bolesti; prozkoumáme anamnézu, prozkoumáme aktuální zdravotní stav; vyšetřujeme pohmatem, palpací, očima, rozhovorem.
 • Jako klient komunikujete své představy o spolupráci, o svých cílech a přání.
 • Naše analýza je vlastně obdobou vyšetření u lékaře; podstatný rozdíl je však v následných doporučeních a péči (Program rozvoje VITALITY), který sestavujeme vždy individuálně. U lékaře dostanete předpis na lék; naším lékem je však terapie, cvičení, úprava životního stylu a běžných návyků, které je potřeba se naučit a osvojit si.

Co je cílem Analýzy?

 • Sladit Vaše a naše představy o spolupráci, o tom, jak by měl VITÁLNÍ člověk fungovat (k čemu má naše společné úsilí směřovat).

Úvodní analýzou cesta k VITALITĚ teprve začíná. Klíčem k VITALITĚ je změna životního stylu, návyků, cvičení, terapie atd.

Co si z Analýzy odnesu?

 • Celou řadu poučení a rad.
 • Rozbor svého těla, kde se snažíme co nejjednodušší cestou ukázat, které části těla vyžadují jakou péči (například posílit konkrétní svaly nebo je naopak uvolnit) a slouží také jako připomínka započaté cesty.
 • VITALITÁŘ, nebo-li papírová skripta s několika základními poučeními a doporučeními. VITALITÁŘ poté slouží jako vlastní příručka každého klienta, do které si VITALISTÉ vkládají další a další podklady získané v rámci svého Programu rozvoje VITALITY.
 • Pocítíte stav svého těla. To může být i velmi nepříjemné nebo naopak docela příjemné; vede to každého majitele těla k navázání užšího, citlivějšího vztahu se svou tělesnou schránkou, ke zvědomění stavu svého těla!
 • Snažíme se hned na Úvodní analýze najít příčinu problému (problémů), se kterými přijdete. Některé obtíže mají však hluboké kořeny a není možné diagnózu vyřknout ihned; ale vždy dáme jasný směr, kudy se ubírat.

Co bude následovat?

 • Po analýze obdržíte doporučený, na míru sestavený Program rozvoje VITALITY, kde naše cesta k fyzické, psychické a energetické pohodě začíná být zajímavá!
 • Aby cesta k VITALITĚ plynula celostně a systematicky (tedy skutečně efektivně), je potřebné vždy uzavřít oboustrannou dohodu mezi terapeutem a klientem jakým způsobem, intenzitou, nástroji a tempem se bude postupovat. Tuto dohodu je důležité vzájemně ctít a dodržovat. Změna domluvy je vždy možná, ale je důležitá otevřená komunikace a sebekázeň při práci na svém rozvoji a léčení.
 • Úvodní analýza VITALITY je vstupní branou do Akademie VITALITY – bez toho nelze do Akademie VITALITY vstoupit

Takže pokud chcete rozvíjet svou VITALITU opravdu celostně, určitě se podívejte na naše stránky o Akademii VITALITY, kde pochopíte kam Analýza zapadá z širšího hlediska a dozvíte se více o Akademii VITALITY, ke které Úvodní analýza vede.

NADŠENÍ a VITALITU všem
VITALISTA

 

Komentáře