Co je Skupinová konzultace (SK) a Skupinová pohybová praxe (SPP)?

Pro ty z vás, kteří se chcete dozvědět více o našich jednotlivých službách je přesně tento článek. Skrze SK a SPP jdeme na naší cestě k VITALITĚ více do hloubky – jak v klíčových konceptech, tak v pohybových návycích. O všech našich službách si můžete přečíst na stránkách v sekci Služby nebo zde na blogu v kategorii Naše služby.

Pro SK i SPP platí, že se jedná se o setkání malé skupiny lidí (max. 6 účastníků pro SK a 4 účastníci pro SPP) se společným cílem: Rozvíjet svou VITALITU, pod vedení zkušeného terapeuta, trenéra a mentora 


Z našich publikací na blogu nebo Facebooku můžete v průběhu času postřehnout některé klíčové koncepty pro rozvoj vlastní VITALITY. Uceleně je předáváme na workshopech a přednáškách, ale tam nelze jít do úplných detailů a takové hloubky, jak je potřeba a k tomu slouží Skupinové konzultace.

Skupinová konzultace (SK):

  • Každá konzultace má své téma (oblast těla, konkrétní problém, podstatná dovednost, nový potřebný návyk) relevantní pro všechny zúčastněné.
  • Na konzultaci je téma rozebráno po teoretické i praktické rovině – účastníci poslouchají, kladou dotazy, cvičí, nacvičuji, zkouší, dělají si poznámky. Cílem je získat samostatné nástroje pro rozvoj vlastní VITALITY a tvořit si nové, VITÁLNÍ návyky, aby bylo možné dosáhnout dlouhodobé, udržitelné změny.
  • Účastníci obdrží podklady k danému tématu v papírové podobě, připravené k založení do svého VITALITÁŘE a k doplnění vlastních poznámek.

Veřejně (skrze web a sociálně sítě) budeme postupně ukazovat některé pohybové návyky, které si osvojit a můžete je vlastními silami zkusit zakomponovat do svého života. Na LSC je zkušený lektor, který Vám v osvojení nových pohybových návyků pomáhá, ale ve větším množství lidí, nelze věnovat pozornost každému. Až na Skupinové pohybové praxi, je dostatek prostoru jít dostatečně do hloubkyvěnovat se každému individuálně.

Skupinová pohybová praxe (SPP):

  • Na pohybové praxi se zabýváme praktickým osvojením dovedností – trénujeme. Cvičíme, hýbeme se, posilujeme, osvojujeme si základní správné pohyby a jejich praktické využití. Vše si do určité míry teoreticky vysvětlujeme a zdůvodňujeme, ale rysem pohybové praxe je praktičnost; málo mluvení, hodně cvičení.
  • Pohybová praxe vede k přímému zlepšení postury, uvolnění bloků, zpevnění a vytvarování těla; získání mobility, stability, síly a flexibility.
  • Průprava pohybovou praxí je ideálním krokem k získání dovedností pro samostatné cvičení ve fitness zařízeních a posilovnách. Samostatná práce nad rámec Programu rozvoje VITALITY je z naší strany vítána a velmi podporována, nicméně být vždy konzultována s terapeutem a měla by se řídit cvičebním/tréninkovým plánem!

SK i SPP jsou primárně součástí Akademii VITALITY, což je cesta celostního rozvoje VITALITY. Někdy však máme volné místa i pro ty, kteří nejsou součástí Akademii VITALITY a tak pokud byste o SK či SPP měli zájem, určitě napište na asistentka@vitalista.cz.

NADŠENÍ a VITALITU všem
VITALISTA

Komentáře